Jesteś zdecydowany na współpracę?

Podaj nam kilka informacji co mamy zrobić

Wypełnij formularz

Na tym etapie potrzebujemy informacji od Ciebie

Wszystkie informacje, które nam podasz, posłużą do wyceny i analizy tego co mamy dla Ciebie wykonać. 

 

Brief Klienta

Twój adres e-mail
Określ w jakim budżetem dysponujesz, my przedstawimy ci możliwe opcje wykonania strony
Opisz krótko swoją firmę
Przemyśl jakie pozycje powinny znaleźć się w Menu twojej strony
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Żądanie usunięcia danych proszę kierować na adres kontakt@web2web.pl

Partners